Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

September 26 2017

bretella

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromoutoflove outoflove viaBrewOfLonging BrewOfLonging
bretella
6535 6f17
minimalnie
Reposted fromwiemnajlepiej wiemnajlepiej viaMerrry98 Merrry98

September 07 2017

bretella
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou
bretella
8179 fea2
New Girl s04e18
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
bretella
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarawwwr rawwwr
bretella
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik

September 03 2017

bretella
Ogarnęło mnie przygnębienie.
Moje życie nie posuwało się naprzód.
Potrzebowałem migoczących świateł, blasku, cholera wie czego.
— Bukowski

August 15 2017

bretellahow I plan to live my life

August 03 2017

bretella
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
bretella
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vialekkaprzesada lekkaprzesada
bretella
Zabawna rzecz z tym zaufaniem, nigdy nie możesz być go pewien. To kwestia wiary.
— Tim Roth
Reposted fromliquirizja liquirizja vialekkaprzesada lekkaprzesada
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
bretella
1194 c064
~mojeniepokoje. pada trzeci dzień
Reposted frommojeniepokoje mojeniepokoje via13-days 13-days
bretella
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viabesomeoneelse besomeoneelse
bretella
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viaboli boli
bretella
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatruustme truustme
bretella
7570 838d
Stanisław Barańczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaczoo czoo
bretella

June 22 2017

bretella
8350 418a
Reposted fromsommermdchen sommermdchen viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl