Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

bretella
5992 585b
Reposted fromyikes yikes viatouchthesky touchthesky

August 19 2018

bretella
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaintotheblack intotheblack
bretella
2269 41c3
Reposted fromintotheblack intotheblack
bretella
Ciągle zaczynam od nowa. Jestem w tym naprawdę dobra. Gdyby ktoś mnie dziś spytał, co od ćwierćwiecza robię najczęściej, odpowiedziałabym, że zaczynam od nowa. Różne rzeczy zaczynam, czasem życie, a czasem tylko książkę.
bretella
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaintotheblack intotheblack
bretella
1760 a329 500
Reposted fromkotowate kotowate viaintotheblack intotheblack
bretella
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromlambadada lambadada viaintotheblack intotheblack
bretella
Ludzie zapominają, że podróż donikąd też zaczyna się od pierwszego kroku.
— Chuck Palahniuk - Rozbitek
Reposted fromintotheblack intotheblack

August 18 2018

bretella
bretella
3806 5b70 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaoutoflove outoflove

August 17 2018

bretella
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaAinsworthCass AinsworthCass
bretella
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaAinsworthCass AinsworthCass
bretella
bretella
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened viaAinsworthCass AinsworthCass
bretella
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viaAinsworthCass AinsworthCass
bretella
5702 04ab
Reposted fromoutoflove outoflove viaAinsworthCass AinsworthCass
bretella
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaAinsworthCass AinsworthCass
bretella
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianowaczi nowaczi

August 07 2018

bretella
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viafreeway freeway
bretella
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl