Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2018

bretella
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
bretella
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
bretella

April 02 2018

bretella
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata

March 23 2018

bretella
6102 6d03 500

January 26 2018

bretella
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viacomiendolirica comiendolirica
bretella
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromumorusana umorusana viaMsChocolate MsChocolate
bretella
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
bretella
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viakomplikacja komplikacja
bretella
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viakomplikacja komplikacja
bretella
Myślenie jest erotyczne. Musi być. Erotyka nie jest bezmyślna – jest namiętna, jest zmysłowa, wielowarstwowa, niebanalna.

Seks można uprawiać, ale erotykę należy rozumieć.
Reposted fromsanitas sanitas viaMsChocolate MsChocolate
bretella
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacomiendolirica comiendolirica
bretella
9123 b165
Reposted frommessinhead messinhead viajustfeel justfeel
bretella

January 24 2018

bretella
1548 fc4d 500
Reposted fromdaria490 daria490 viaorchis orchis
bretella
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaempathetic empathetic

December 01 2017

bretella
bretella
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaorchis orchis
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viaorchis orchis

October 27 2017

bretella
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl