Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

bretella
8350 418a
Reposted fromsommermdchen sommermdchen viajethra jethra
bretella
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapozakontrola pozakontrola
bretella
1045 01ae
bretella
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaempathetic empathetic

June 20 2017

bretella
Reposted fromkjn kjn viajethra jethra
bretella
6491 f85b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 14 2017

bretella
bretella
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viaprzeblyski przeblyski
bretella
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaparisienne laparisienne
bretella
bretella
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
bretella
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viagdziejestola gdziejestola
bretella
bretella
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viasiostry siostry
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viahormeza hormeza
bretella
bretella
kto będzie wiedział, gdzie szukać, kiedy ukryjesz się przed całym światem?
Reposted fromlabellavita labellavita viacappaque cappaque
bretella
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaTheEvexe TheEvexe
bretella
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl