Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

bretellahow I plan to live my life

August 03 2017

bretella
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
bretella
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viastan-wyjatkowy stan-wyjatkowy
bretella
Zabawna rzecz z tym zaufaniem, nigdy nie możesz być go pewien. To kwestia wiary.
— Tim Roth
9037 1a05
bretella
1194 c064
~mojeniepokoje. pada trzeci dzień
Reposted frommojeniepokoje mojeniepokoje via13-days 13-days
bretella
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viabesomeoneelse besomeoneelse
bretella
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viaboli boli
bretella
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatruustme truustme
bretella
7570 838d
Stanisław Barańczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaczoo czoo
bretella

June 22 2017

bretella
8350 418a
Reposted fromsommermdchen sommermdchen viajethra jethra
bretella
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viapozakontrola pozakontrola
bretella
1045 01ae
bretella
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaempathetic empathetic

June 20 2017

bretella
Reposted fromkjn kjn viajethra jethra
bretella
6491 f85b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 14 2017

bretella
bretella
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl