Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2020

bretella
3636 958f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway

February 08 2020

bretella
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viakateistrue kateistrue
bretella
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue
bretella
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadoope doope
bretella
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Reposted fromechoecho echoecho viadoope doope
bretella
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viapragnienia pragnienia
bretella
4019 949d 500
Reposted fromhrafn hrafn viaSilentForest SilentForest
bretella
Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub rok
— Mela Koteluk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0

January 30 2020

bretella
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska

January 27 2020

bretella
7119 95dd 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaMsChocolate MsChocolate

January 26 2020

bretella

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
bretella
1720 445f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagosienia gosienia

January 20 2020

bretella
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viafoodforsoul foodforsoul

January 19 2020

bretella
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 09 2020

bretella
9727 9749
Reposted fromniemoc niemoc vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

January 05 2020

bretella
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianowaczi nowaczi
bretella
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianowaczi nowaczi

December 27 2019

bretella
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianokturnal nokturnal

December 26 2019

bretella
3423 3587
Reposted fromdailylife dailylife viazyrafa zyrafa

November 19 2019

bretella
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl